جمع آوری ضایعات ساختمانی

شهرداری اردستان در تاریخ ۹۴/۰۷/۱۲ اقدام به جمع آموری ضایعات ساختمانی در سطح شهر بمنظور حفظ بهداشت محیط و جلوگیری از ایجاد آلودگی توسط حیوانات و حشرات  موزی نمود.

ادامه . . .

تسطیح و زیرسازی کوچه های محله محال

شهرداری اردستان جهت آماده سازی کوجه های محله محال به منظور آسفالت و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه در تاریخ ۹۴/۰۷/۰۴ افدام به عملیات تسطیح و زیرسازی کوچه های این محله نمود.

ادامه . . .