آخرین خبرها

سخنران پسخنران پیش از خطبه نماز جمعه و ارائه گزارش عملکرد توسط شهردار اردستان

شهردار اردستان در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۸ در سخنرانی  پیش از خطبه نماز جمعه به ارائه عملکرد شهرداری در دوره ی پنجم و برخی مسائل و مشکلات شهری وبیان چگونگی تدوین چشم انداز و برنامه راهبردی شهر اردستان پرداخت.

ادامه . . .

برگزاری جلسه اعضای کمیته انضباطی کارگری شهرداری اردستان با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۴  جلسه اعضای کمیته انضباطی کارگری شهرداری اردستان با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر وبا حضور پرسنل کارگری جهت انتخاب اعضای نمایندگان کارگران تشکیل گردید که پس از رای گیری ، آقایان سعید فدایی و عباس میرزایی بعنوان نماینده کارگران در این کمیته انتخاب گردیدند.

ادامه . . .

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای هیات رزمندگان اسلام با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردستان

در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۲ جلسه هم اندیشی اعضای هیات رزمندگان اسلام با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردستان برگزار گردید و  پیرامون برنامه های آینده این هیئت بحث و تبادل نظر گردید.

ادامه . . .