آخرین خبرها

شهرداری اردستان در تاریخ ۹۵/۰۵/۰۳ جهت آماده سازی زیرسازی کوچه های خیابان ارتباطی بین خیابان بسیج و محله کبودان برای آسفالت اقدام به تسطیح و زیرسازی این کوچه ها نمود.

ادامه . . .