آخرین خبرها

برگزاری جلسه مشترک شهرداری و شبکه بهداشت و درمان اردستان با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر اردستان پیرامون بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار ها و افزایش هماهنگی

برگزاری جلسه مشترک شهرداری و شبکه بهداشت و درمان اردستان با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر اردستان پیرامون بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار ها و افزایش هماهنگی

ادامه . . .