آخرین خبرها

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی بهمراه نکات ایمنی مراسم چهارشنبه سوری به دانش آموزان دبستان شهدای والفجر توسط عوامل آتش نشانی اردستان

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی بهمراه نکات ایمنی مراسم چهارشنبه سوری به دانش آموزان دبستان شهدای والفجر توسط عوامل آتش نشانی اردستان

ادامه . . .