شهرداری اردستان در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۴ اقدام به ادامه عملیات  اصلاح زیرسازی کوچه های شهرک امام حسن (ع) نمود.

ادامه . . .