آخرین خبرها

همکاری شهرداری و اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و انجمن حافظان میراث کویر در اجرای طرح راهنمایان سفر نوروزی و معرفی آثار تاریخی شهر اردستان به مسافران

همکاری شهرداری و اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و انجمن حافظان میراث کویر در اجرای طرح راهنمایان سفر نوروزی و معرفی آثار تاریخی شهر اردستان به مسافران

ادامه . . .