طرح مجموعه گردشگری اردستان

شهرداری اردستان در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۲ در راستای اجرای پروژه طرح مجموعه گردشگری اردستان اقدام به خرید و آزادسازی اماکن مخروبه و اراضی واقع در محدوده و حریم طرح نمود.

ادامه . . .

اطلاعیــــــه

نظر به اینکه جمع آوری زباله خانگی از درب منزل شهروندان انجام می گردد ، خواهشمند است ضمن رعایت برنامه زمانبندی از انتقال و دپوی زباله ها به تقاطع ها و محل های دیگر اکیدا خود داری نمایید.بدیهی است آثار سوء ناشی از بی توجهی به برنامه زمانی مذکور متوجه ساکنین همان شهرک یا محله می باشد.

ادامه . . .

اطلاعیــــــــه

بدینوسیله از صبر و حوصله و همکاری شهروندان محترم ساکن در شهرک شهید طباطبایی نژاد ، آزادگان و هفت تیر که در انجام حفاری های مرتبط با پروژه اجرای فیبر نوری ، برای آنها ایجاد مزاحمت شده است کمال تقدیر و تشکر بعمل می آید.و به اطلاع می رساند ترمیم ترانشه های مذکور از طریق مدیریت محترم مخابرات و با نظارت ...

ادامه . . .