آخرین خبرها

برگزاری جلسه هماهنگی تشکیل کانونهای سلامت محله با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر اردستان و مسئولان شبکه بهداشت اردستان در شهرداری اردستان

برگزاری جلسه هماهنگی تشکیل کانونهای سلامت محله با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر اردستان و مسئولان شبکه بهداشت اردستان در شهرداری اردستان

ادامه . . .

تشکیل جلسه ستاد بازافرینی شهری باشرکت سه شهر اردستان ، زواره و مهاباد درشهرداری اردستان باحضور جناب اقای مهندس زاغیان مسئول محترم ستاد بازآفرینی استان اصفهان

تشکیل جلسه ستاد بازافرینی شهری باشرکت سه شهر اردستان ، زواره و مهاباد درشهرداری اردستان باحضور جناب اقای مهندس زاغیان مسئول محترم ستاد بازآفرینی استان اصفهان

ادامه . . .