آخرین خبرها

طرح مجموعه گردشگری اردستان

شهرداری اردستان در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۲ در راستای اجرای پروژه طرح مجموعه گردشگری اردستان اقدام به خرید و آزادسازی اماکن مخروبه و اراضی واقع در محدوده و حریم طرح نمود.

ادامه . . .

اطلاعیــــــه

نظر به اینکه جمع آوری زباله خانگی از درب منزل شهروندان انجام می گردد ، خواهشمند است ضمن رعایت برنامه زمانبندی از انتقال و دپوی زباله ها به تقاطع ها و محل های دیگر اکیدا خود داری نمایید.بدیهی است آثار سوء ناشی از بی توجهی به برنامه زمانی مذکور متوجه ساکنین همان شهرک یا محله می باشد.

ادامه . . .

اطلاعیــــــــه

بدینوسیله از صبر و حوصله و همکاری شهروندان محترم ساکن در شهرک شهید طباطبایی نژاد ، آزادگان و هفت تیر که در انجام حفاری های مرتبط با پروژه اجرای فیبر نوری ، برای آنها ایجاد مزاحمت شده است کمال تقدیر و تشکر بعمل می آید.و به اطلاع می رساند ترمیم ترانشه های مذکور از طریق مدیریت محترم مخابرات و با نظارت ...

ادامه . . .

اطلاعیــــــــــــه

به اطلاع همشهریان محترم می رساند که برآورد مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان جهت احداث میدان ورودی خیابان حکیم الملک که در اطلاعیه قبلی اصطلاحا عنوان گردیده بود بدینوسیله اصلاح می گردد مبلغ مذکور جهت آزاد سازی املاک و اجرای میدان و روفوژ میانی ، همچنین بهبود روشنایی ادامه خیابان قیام تا میدان دادگستری و بازسازی میدان دادگستری برآورد گردیده است که ...

ادامه . . .