آخرین خبرها

📝 حضور شهردار و ریاست محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی اصفهان در غرفه های مربوط به هنرمندان صنایع دستی شهرستان اردستان

📝 حضور شهردار و ریاست محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی اصفهان در غرفه های مربوط به هنرمندان صنایع دستی شهرستان اردستان

ادامه . . .

📝 بازدید میدانی شهرداران ونمایندگان شهرداری های اردستان ، زواره، مهاباد ، بادرود ، نطنز و خالداباد طرقرود و بخشداریهای دو شهرستان از دو محل جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک

📝 بازدید میدانی شهرداران ونمایندگان شهرداری های اردستان ، زواره، مهاباد ، بادرود ، نطنز و خالداباد طرقرود و بخشداریهای دو شهرستان از دو محل جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک

ادامه . . .

📝 حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری اردستان 🔻تشکیل جلسه نهایی تصمیم گیری در خصوص جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک شهرستان اردستان و نطنز.

📝 حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری اردستان 🔻تشکیل جلسه نهایی تصمیم گیری در خصوص جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک شهرستان اردستان و نطنز.

ادامه . . .

#تفریغ بودجه (تراز) ۱۳۹۷ شهرداری اردستان به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر رسید. شهردار اردستان: جا دارد از شورای اسلامی شهر بابت همراهیها و همچنین کلیه پرسنل خدوم شهرداری بابت کلیه همکاریها، زحمات، تلاشها و مرارتها قدردانی نمایم. لازم به ذکر است حدود ۶۰.۸ میلیارد ریال هزینه جاری و ۵۵.۲ میلیارد ریال عمرانی است. # اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری اردستان ۱۲۴۶۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که بیش از ۹۳ درصد آن تحقق یافته است.

#تفریغ بودجه (تراز) ۱۳۹۷ شهرداری اردستان به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر رسید. شهردار اردستان: جا دارد از شورای اسلامی شهر بابت همراهیها و همچنین کلیه پرسنل خدوم شهرداری بابت کلیه همکاریها، زحمات، تلاشها و مرارتها قدردانی نمایم. لازم به ذکر است حدود ۶۰.۸ میلیارد ریال هزینه جاری و ۵۵.۲ میلیارد ریال عمرانی است. # اصلاح ...

ادامه . . .

📝 آغاز عملیات اسکن پرونده های بایگانی شهرداری اردستان جهت ایجاد آرشیو الکترونیک لازم به ذکر است بسیاری از پرونده های شهرداری جهت جلوگیری از گم شدن برگه ها به طور عمدی و سهوی برگ شمار شده است. اسکن و فایل نمودن بایگانی باعث میشود دیگر نتوان بی دلیل از آن برگه ای کم یا زیاد شود . این امر متاسفانه برای افرادی که قصد سوء دارند ایجاد ناراحتی زیادی نموده است.

📝 آغاز عملیات اسکن پرونده های بایگانی شهرداری اردستان جهت ایجاد آرشیو الکترونیک لازم به ذکر است بسیاری از پرونده های شهرداری جهت جلوگیری از گم شدن برگه ها به طور عمدی و سهوی برگ شمار شده است. اسکن و فایل نمودن بایگانی باعث میشود دیگر نتوان بی دلیل از آن برگه ای کم یا زیاد شود . این امر ...

ادامه . . .