صفحه نخست / اخبار شهر / مدیریت شهری اردستان در راستای توسعه شهری با عقد بیش از ۷۰ قرارداد مصمم به استفاده از وقفیات شهر و ادای حقوق شرعی میباشد. 🔹به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردستان 🔸 شهردار اردستان : با توجه به آنکه بخش اعظمی از شهر اردستان به صورت وقف بوده و در رویکرد توسعه شهری استفاده از کلیه امکانات موجود مهم و اثرگذار است لذا شهرداری مصمم است ضمن شناسایی کلیه این وقفیات با کمک اداره ها و دستگاههای متولی از جمله اداره اوقاف شهرستان و با در نظر گرفتن نیات واقفین خیر اندیش اقدام به استفاده حداکثری از این منبع موجود در شهر نماید. وی ادامه داد: در همین راستا پرداخت دیون و حقوق موقوفات نیز واجب بوده چرا که اکنون چه بسا واقف در بین ما نبوده، تا از ملک و قصد خود دفاع کند و ما باید نسبت به رقبات وقفی احساس مسئولیت بیشتری نماییم. شهردار اردستان در ادامه موضوع بیان داشتند: به عنوان مسئولانی که این امانت نزد ما به ودیعه است باید طوری عمل کنیم که علاوه بر جبران گذشته از این پس تمام حقوق موقوفات پرداخت شود و در این خصوص شهرداری اردستان حدود شصت و پنج قرارداد فیمابین شهرداری و اداره اوقاف منعقد نموده و حدود ۵ قرارداد دیگر نیز در دست اقدام است . ضمنا بیش از پانزده موقوفه دیگر با اشخاص متولی در دست بررسی و احقاق و پرداخت حقوق میباشیم. وی افزود: اگر به طور واقع قصد داریم خدمتی را به عموم مردم و شهر بنماییم نباید حقوق وقف نادیده گرفته شود چرا که وقف با ملک عادی فرقی ندارد و چه بسا برکت آن نیز با نیت وقف بیشتر میباشد . این مسئول در ادامه اظهار کرد: در وقف غیر از حق خداوند، حق واقف و حقوق موقوف علیهم وجود دارد و بذل و بخشش از اموال دیگران صحیح نیست. شهردار اردستان ادامه دادند: در جامعه اسلامی و وجود مردمی متشرع و متدین در حالیکه آگاهی‌ کامل و جامعی پیرامون احکام و مسائل وقف صورت پذیرد، حقوق وقف رعایت خواهد شد و تفکر عامه جامعه نسبت به وقف از یک اشتباه برداشت مرسوم به رضایت خداوند و چه بسا ادای یک تکلیف و بهره مضاعف تبدیل خواهد شد.

مدیریت شهری اردستان در راستای توسعه شهری با عقد بیش از ۷۰ قرارداد مصمم به استفاده از وقفیات شهر و ادای حقوق شرعی میباشد. 🔹به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردستان 🔸 شهردار اردستان : با توجه به آنکه بخش اعظمی از شهر اردستان به صورت وقف بوده و در رویکرد توسعه شهری استفاده از کلیه امکانات موجود مهم و اثرگذار است لذا شهرداری مصمم است ضمن شناسایی کلیه این وقفیات با کمک اداره ها و دستگاههای متولی از جمله اداره اوقاف شهرستان و با در نظر گرفتن نیات واقفین خیر اندیش اقدام به استفاده حداکثری از این منبع موجود در شهر نماید. وی ادامه داد: در همین راستا پرداخت دیون و حقوق موقوفات نیز واجب بوده چرا که اکنون چه بسا واقف در بین ما نبوده، تا از ملک و قصد خود دفاع کند و ما باید نسبت به رقبات وقفی احساس مسئولیت بیشتری نماییم. شهردار اردستان در ادامه موضوع بیان داشتند: به عنوان مسئولانی که این امانت نزد ما به ودیعه است باید طوری عمل کنیم که علاوه بر جبران گذشته از این پس تمام حقوق موقوفات پرداخت شود و در این خصوص شهرداری اردستان حدود شصت و پنج قرارداد فیمابین شهرداری و اداره اوقاف منعقد نموده و حدود ۵ قرارداد دیگر نیز در دست اقدام است . ضمنا بیش از پانزده موقوفه دیگر با اشخاص متولی در دست بررسی و احقاق و پرداخت حقوق میباشیم. وی افزود: اگر به طور واقع قصد داریم خدمتی را به عموم مردم و شهر بنماییم نباید حقوق وقف نادیده گرفته شود چرا که وقف با ملک عادی فرقی ندارد و چه بسا برکت آن نیز با نیت وقف بیشتر میباشد . این مسئول در ادامه اظهار کرد: در وقف غیر از حق خداوند، حق واقف و حقوق موقوف علیهم وجود دارد و بذل و بخشش از اموال دیگران صحیح نیست. شهردار اردستان ادامه دادند: در جامعه اسلامی و وجود مردمی متشرع و متدین در حالیکه آگاهی‌ کامل و جامعی پیرامون احکام و مسائل وقف صورت پذیرد، حقوق وقف رعایت خواهد شد و تفکر عامه جامعه نسبت به وقف از یک اشتباه برداشت مرسوم به رضایت خداوند و چه بسا ادای یک تکلیف و بهره مضاعف تبدیل خواهد شد.

مدیریت شهری اردستان در راستای توسعه شهری با عقد بیش از ۷۰ قرارداد مصمم به استفاده از وقفیات شهر و ادای حقوق شرعی میباشد.

🔹به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اردستان

🔸 شهردار اردستان : با توجه به آنکه بخش اعظمی از شهر اردستان به صورت وقف بوده و در رویکرد توسعه شهری استفاده از کلیه امکانات موجود مهم و اثرگذار است لذا شهرداری مصمم است ضمن شناسایی کلیه این وقفیات با کمک اداره ها و دستگاههای متولی از جمله اداره اوقاف شهرستان و با در نظر گرفتن نیات واقفین خیر اندیش اقدام به استفاده حداکثری از این منبع موجود در شهر نماید.

وی ادامه داد: در همین راستا پرداخت دیون و حقوق موقوفات نیز واجب بوده چرا که اکنون چه بسا واقف در بین ما نبوده، تا از ملک و قصد خود دفاع کند و ما باید نسبت به رقبات وقفی احساس مسئولیت بیشتری نماییم.

شهردار اردستان در ادامه موضوع بیان داشتند: به عنوان مسئولانی که این امانت نزد ما به ودیعه است باید طوری عمل کنیم که علاوه بر جبران گذشته از این پس تمام حقوق موقوفات پرداخت شود و در این خصوص شهرداری اردستان حدود شصت و پنج قرارداد فیمابین شهرداری و اداره اوقاف منعقد نموده و حدود ۵ قرارداد دیگر نیز در دست اقدام است .
ضمنا بیش از پانزده موقوفه دیگر با اشخاص متولی در دست بررسی و احقاق و پرداخت حقوق میباشیم.

وی افزود: اگر به طور واقع قصد داریم خدمتی را به عموم مردم و شهر بنماییم نباید حقوق وقف نادیده گرفته شود چرا که وقف با ملک عادی فرقی ندارد و چه بسا برکت آن نیز با نیت وقف بیشتر میباشد .

این مسئول در ادامه اظهار کرد: در وقف غیر از حق خداوند، حق واقف و حقوق موقوف علیهم وجود دارد و بذل و بخشش از اموال دیگران صحیح نیست.

شهردار اردستان ادامه دادند: در جامعه اسلامی و وجود مردمی متشرع و متدین در حالیکه آگاهی‌ کامل و جامعی پیرامون احکام و مسائل وقف صورت پذیرد، حقوق وقف رعایت خواهد شد و تفکر عامه جامعه نسبت به وقف از یک اشتباه برداشت مرسوم به رضایت خداوند و چه بسا ادای یک تکلیف و بهره مضاعف تبدیل خواهد شد.

 

درباره مدیر سایت

خبر تصادفی

حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری بادرود 🔻تشکیل جلسات دوره ای تصمیم گیری در خصوص جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک شهرستان اردستان و نطنز.

حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 11 = 19