بایگانی

📝 حضور شهردار و ریاست محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی اصفهان در غرفه های مربوط به هنرمندان صنایع دستی شهرستان اردستان

📝 حضور شهردار و ریاست محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی اصفهان در غرفه های مربوط به هنرمندان صنایع دستی شهرستان اردستان

ادامه . . .

📝 بازدید میدانی شهرداران ونمایندگان شهرداری های اردستان ، زواره، مهاباد ، بادرود ، نطنز و خالداباد طرقرود و بخشداریهای دو شهرستان از دو محل جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک

📝 بازدید میدانی شهرداران ونمایندگان شهرداری های اردستان ، زواره، مهاباد ، بادرود ، نطنز و خالداباد طرقرود و بخشداریهای دو شهرستان از دو محل جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک

ادامه . . .

📝 حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری اردستان 🔻تشکیل جلسه نهایی تصمیم گیری در خصوص جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک شهرستان اردستان و نطنز.

📝 حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری اردستان 🔻تشکیل جلسه نهایی تصمیم گیری در خصوص جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک شهرستان اردستان و نطنز.

ادامه . . .

#تفریغ بودجه (تراز) ۱۳۹۷ شهرداری اردستان به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر رسید. شهردار اردستان: جا دارد از شورای اسلامی شهر بابت همراهیها و همچنین کلیه پرسنل خدوم شهرداری بابت کلیه همکاریها، زحمات، تلاشها و مرارتها قدردانی نمایم. لازم به ذکر است حدود ۶۰.۸ میلیارد ریال هزینه جاری و ۵۵.۲ میلیارد ریال عمرانی است. # اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری اردستان ۱۲۴۶۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که بیش از ۹۳ درصد آن تحقق یافته است.

#تفریغ بودجه (تراز) ۱۳۹۷ شهرداری اردستان به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال به تصویب شورای اسلامی شهر رسید. شهردار اردستان: جا دارد از شورای اسلامی شهر بابت همراهیها و همچنین کلیه پرسنل خدوم شهرداری بابت کلیه همکاریها، زحمات، تلاشها و مرارتها قدردانی نمایم. لازم به ذکر است حدود ۶۰.۸ میلیارد ریال هزینه جاری و ۵۵.۲ میلیارد ریال عمرانی است. # اصلاح ...

ادامه . . .