بایگانی

نتایج جشنواره بازی های بومی محلی فلات مرکزی ایران

آقایان: رشته هفت سنگ مهارتی: ۱_مهدی سالاروند (کاشان) ۲_محمدرضا قاسمی(مبارکه) ۳_بهزاد صبوری(قم) رشته لی لی: ۱_رضا محمدیان(کهکیلویه و بویراحمد) ۲_علی نوری(قم) ۳_علیرضا فصیحی (مبارکه) رشته دال پلان مهارتی: ۱_میثم قاسمی( کاشان) ۲_حسین ایزدی(کرمان) ۳_محمدحسین عارفیان(شهرضا) بانوان: رشته هفت سنگ مهارتی: ۱_فاطمه زینعلی(کرمان) ۲_فائزه صباغی (مرکزی) ۳_زهرا واعظی(شهرضا) رشته لی لی: ۱_هانیه فدایی(اردستان) ۲_پریا حسین زاده(کاشان) ۳_زهره واعظی(شهرضا) رشته دال پلان ...

ادامه . . .

گزارش تصویری از مراحل مختلف نخستین جشنواره ورزش های بومی و محلی و طبخ غذای سنتی و صنایع دستی و موسیقی آئینی در ورزشگاه ۱۷ شهریور اردستان با شرکت استان های فلات مرکزی ایران

گزارش تصویری از مراحل مختلف نخستین جشنواره ورزش های بومی و محلی و طبخ غذای سنتی و صنایع دستی و موسیقی آئینی در ورزشگاه ۱۷ شهریور اردستان با شرکت استان های فلات مرکزی ایران

ادامه . . .