صفحه نخست / 2018 / سپتامبر (صفحه 3)

بایگانی

ثبت نام جهت حضور در کارگاه وکلاس، باشگاه بدن سازی پرشین واداره تربیت بدنی اردستان

ثبت نام جهت حضور در کارگاه وکلاس، باشگاه بدن سازی پرشین واداره تربیت بدنی اردستان ضمنا مسابقات ویژه خانمها وآقایان در هفته آینده برگزار ونفرات برتر به مسابقات استانی در تاریخ ۹۷/۷/۲۷ اعزام خواهند شد

ادامه . . .