بایگانی روزانه

حیدری شهردار اردستان : افرادی که مسئولیت بسط خبر را برعهده دارند باید بدون حاشیه و فارغ از جناح و حزب گرایی به بیان حقایق در راستای پیشرفت و تعالی شهرستان بپردازد.

محسن حیدری شهردار اردستان در گفتگو با روابط عمومی در حاشیه حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در شهرستان و عدم اطلاع رسانی مناسب از موارد راهبردی مطرح شده توسط ایشان اعلام داشتند متاسفانه برخی اهالی خبر و اندیشه شهرستان با ایجاد جو روانی و تفرقه و با دریافتهای غیرمتعارف نسبت به ایجاد خبر اقدام می نماید و جمود ...

ادامه . . .