بایگانی روزانه

آقای مهندس حیدری شهردار اردستان بهمراه شهردارمحترم زواره جناب آقای مهندس گلخنی و شهردار مهاباد آقای مهندس پورفتحعلی

به نقل از روابط عمومی شهرداری اردستان : آقای مهندس حیدری شهردار اردستان بهمراه شهردارمحترم زواره جناب آقای مهندس گلخنی و شهردار مهاباد آقای مهندس پورفتحعلی

ادامه . . .

شهرزیرزمینی،کاروانسرای جنب مسجد جامع،دخمه زرتشتیان(برج خاموشان) ،موزه مردم شناسی از جمله پتانسیلهای بالقوه گردشگری شهر اردستان است.

شهردار اردستان با اشاره به پتانسیلهای بالفعل گردشگری اردستان از جمله عجیب ترین قنات دوطبقه جهان،مسجدجامع هزارساله،مسجد خسرو ،مسجد ملایعقوب،آب انبارهای سطح شهر،قناتهای جاری سطح شهر از جمله ارونه و چندین و چند بنای دیگر که میتواند صنعت گردشگری شهر اردستان را در سطح جهان متحول نماید از مسئولین کشوری و استانی درخواست داشتند در راستای احقاق حق این شهر ...

ادامه . . .