صفحه نخست / ۱۳۹۷ / فروردین

بایگانی

شهردار اردستان : مسئولین باید پاسخگوی عدم پرداخت بدهیهای پنج و حتی شش ساله شهرداری اردستان باشند.

ایشان اعلام نمودند پیمانکارانی در اردستان وجود دارند که به دلیل خصومت شخصی برخی مسئولین با شهرداران قبل حدود پنج تا شش سال حتی ریالی از مطالبات خود را دریافت ننموده اند که متاسفانه به جای آنکه مسئولین کمک کنند تا حل مشکل شود دنبال آن هستند که با فرافکنی و جوسازی مشکل را دوچندان کرده و مسائل شخصی و ...

ادامه . . .

آقای مهندس حیدری شهردار اردستان بهمراه شهردارمحترم زواره جناب آقای مهندس گلخنی و شهردار مهاباد آقای مهندس پورفتحعلی

به نقل از روابط عمومی شهرداری اردستان : آقای مهندس حیدری شهردار اردستان بهمراه شهردارمحترم زواره جناب آقای مهندس گلخنی و شهردار مهاباد آقای مهندس پورفتحعلی

ادامه . . .