بایگانی روزانه

اطلاعیـــــــــــــه

بدینوسیله به اطلاع همشهریان محترم می رساند جایگاه سوخت CNG اردستان جهت سرویس تعمیرات و نگهداشت از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۶/۱۲/۰۲ فاقد ارائه سرویس و خدمات می باشد.

ادامه . . .

جلسه ی هم اندیشی درخصوص استقبال از مسافران نوروزی

جلسه ی هم اندیشی درخصوص استقبال ازمسافران نوروزی وحضور قطار گردشگری درشهرستان باحضورمسولین سه شهراردستان زواره ومهاباد به میزبانی آقای دکتر سیداحمد محیط طباطبایی وآقای دکتر شاهین پوروآقای مهندس عزتی درباغ موزه قصر تهران

ادامه . . .