بایگانی روزانه

رنگ آمیزی و طراحی ۳هزار متر از دیوارهای شهری اردستان

شهردار اردستان با اشاره به اینکه روزانه ۱ هزار متر بلوک فرش در کارگاه‌های شهرداری تولید می‌شود اظهار کرد: قصد داریم تمامی بلوک فرش‌های شهری را بهسازی و تعویض کنیم که این موضوع با دو روش مشارکتی با مردم و پیمانکاری خود شهرداری در حال انجام است.

ادامه . . .