بایگانی روزانه

جلسه معارفه جناب آقای بهروز برنده بعنوان سرپرست حراست شهرداری اردستان

جلسه معارفه جناب آقای بهروز برنده بعنوان سرپرست حراست شهرداری اردستان با حضور جناب آقای حاج هاشمی معاون مدیرکل حراست استانداری ، آقای فرح بخش مسئول حراست فرمانداری ، شهردار و پرسنل شهرداری اردستان در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۱ برگزار گردید.

ادامه . . .