بایگانی روزانه

جلسه فرماندار محترم و شهردار اردستان با مدیرکل دفتر راهبری طرح‌های بازآفرینی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

قای مهندس نوروزیان مدیر کل دفتر راهبری طرحهای باز آفرینی و آقای مهندس قلی زاده مدیر کل نظارت و امور اجرایی سازمان بهسازی و عمران کشور از پروژه ها و طرح های هدف ستاد باز آفرینی در اردستان شامل محور مسجد خسروراهمیان ، محور مرکزی گردشگری (مسجد جامع) در محلات محال و ابالی ، محور گردشگری مسجد ملا یعقوب کبودان ...

ادامه . . .

برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی کارکنان شهرداری اردستان

جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی کارکنان شهرداری با حضور ۶۷ نفر از اعضا به منظور تعیین هیئت مدیره رای گیری بعمل آمد که آقای علی رضا شریف زاده با ۶۷ رای نفر اول آقای مصطفی ایراندوست با ۴۷ رای نفر دوم و آقای مجتبی محبوبی با ۳۳ رای سوم شدند.

ادامه . . .

بازدید مدیر کل دفتر راهبری طرحهای باز آفرینی شهری از طرح گردشگری اردستان

آقای مهندس نوروزیان مدیر کل دفتر راهبری طرحهای باز آفرینی و آقای مهندس قلی زاده مدیر کل نظارت و امور اجرایی سازمان بهسازی و عمران کشور از پروژه ها و طرح های هدف ستاد باز آفرینی در اردستان شامل محور مسجد خسروراهمیان ، محور مرکزی گردشگری (مسجد جامع) در محلات محال و ابالی ، محور گردشگری مسجد ملا یعقوب کبودان ...

ادامه . . .