بایگانی

تبریک روز خبرنگار

سید محمد هادی موسوی شهردار اردستان ، طی پیامی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت: اصحاب فرهیخته رسانه همواره در پیِ تغییر و تحوّل مثبت در جامعه هستند تا روند توسعه کشور متوقف نشود. خبرنگاران اطلاع‌رسانی را ابزار مهم نوگرایی و نوسازی اندیشه‌های مردم و صاحب منصبان می‌دانند. رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری آینه بی‌کم و کاست ...

ادامه . . .