بایگانی

عملیات سم پاشی بافت های فرسوده

شهرداری اردستان در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۴ با همکاری شبکه بهداشت و درمان اردستان اقدام به سم پاشی بافت های فرسوده شهر اردستان جهت از بین بردن حشرات ناقل بیماره و آفت ها نمود.

ادامه . . .