صفحه نخست / مناقصه

مناقصه

اطلاعیـــــه آگهـــی مناقـــصه

شهرداری اردستان به استناد مجوز شورای اسلامی شهر اردستان قصد اجرای عملیات جدولگذاری وکف فرش را در سطح شهر اردستان به صورت مناقضه عمومی دارد.لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر   از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۰ مهر ماه به واحد عمران و شهر سازی شهرداری اردستان مراجعه و فرم ونقشه ...

ادامه . . .

آگهی مناقصه جدیدعمومی نوبت اول ۹۵

شهرداری اردستان به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر اردستان در نظر دارد نسبت به انجام  برخی از پروژههای خود از طریق مناقصه عمومی و بر اساس قیمت مقطوع بدون ضرائب،تعدیل و مابه التفاوت از طریق انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

ادامه . . .