آخرین خبرها

حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری بادرود 🔻تشکیل جلسات دوره ای تصمیم گیری در خصوص جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک شهرستان اردستان و نطنز.

حضور شهرداران و بخشداران و مدیران عامل شرکت تعاونی شهرستانهای اردستان و نطنز در شهرداری بادرود 🔻تشکیل جلسات دوره ای تصمیم گیری در خصوص جانمایی محل دفن و بازیافت زباله در راستای ثبت شرکت پسماند مشترک شهرستان اردستان و نطنز.

ادامه . . .

مانور آتش نشانی در بیمارستان شهید بهشتی اردستان 👈با توجه به لزوم آشنایی پرسنل و انتظامات بیمارستان با اصول آتش نشانی و اقدامات لازم در زمان مواجهه با حوادث مرتبط با حریق، دوره آموزشی عملی اینگونه حوادث در بیمارستان شهید بهشتی اردستان با حضور نیروهای فعال #آتش_نشانی، #هلال_احمر اردستان و #اورژانس برگزار شد.

مانور آتش نشانی در بیمارستان شهید بهشتی اردستان 👈با توجه به لزوم آشنایی پرسنل و انتظامات بیمارستان با اصول آتش نشانی و اقدامات لازم در زمان مواجهه با حوادث مرتبط با حریق، دوره آموزشی عملی اینگونه حوادث در بیمارستان شهید بهشتی اردستان با حضور نیروهای فعال #آتش_نشانی، #هلال_احمر اردستان و #اورژانس برگزار شد.

ادامه . . .

✅ کار زیبای هیئت حسینی محله فهره اردستان که با قرار دادن پاکبانهایی ضمن رعایت بهداشت به محیط زیست کمک میکنند. 🔸انتظاراست تا بقیه هیئت ها شعار #شهر_ما_خانه_ما را رعایت کنند و برای پاکبانان شهرداری زحمت درست نکنند.

✅ کار زیبای هیئت حسینی محله فهره اردستان که با قرار دادن پاکبانهایی ضمن رعایت بهداشت به محیط زیست کمک میکنند. 🔸انتظاراست تا بقیه هیئت ها شعار #شهر_ما_خانه_ما را رعایت کنند و برای پاکبانان شهرداری زحمت درست نکنند.

ادامه . . .